Gymvereniging SWIFT - Assendelft


Ga naar de inhoudsopgave

Privacyverklaring

Contact

Privacyverklaring Turnvereniging SWIFT

Privacy en veiligheid
Om lid te worden bij Turn- en Gymnastiekvereniging Swift vragen wij een aantal persoonlijke gegevens in te vullen op ons inschrijfformulier. Wij registreren de gegevens digitaal in het online ledenadministratie pakket Digimembers, dat beheerd wordt door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Uw gegevens zijn binnen onze vereniging enkel toegankelijk voor een handjevol mensen die vanuit hun functie toegang nodig hebben tot deze gegevens. Dat zijn de beheerder van de ledenadministratie en enkele bestuursleden zoals de penningmeester en de secretaris. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er niet bij.

Informatieplicht
Wij beperken onze registratie tot de gegevens die we echt nodig hebben om u als lid van onze vereniging te kunnen faciliteren. Daarmee bedoelen we:
• De indeling en analyse van groepen op leeftijd, categorie en accommodatie
• Het incasseren en verwerken van de contributies
• Het versturen van email (en post) zoals de nieuwsbrief en andere correspondentie
• De collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen
• De registratie van functies en diploma’s waar relevant
Uw persoonsgegevens worden door Swift opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- De duur van het lidmaatschap;
- en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Externe partijen die gegevens opvragen voor bijvoorbeeld een subsidieaanvraag krijgen aantallen of lidmaatschapsnummers, maar niet de persoonlijke gegevens van onze leden.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede ‘bedrijfsvoering’:


Foto’s en ander beeldmateriaal
Swift profileert zich als een vereniging waar plezier en prestatie een belangrijke rol speelt. Dat doen we vooral samen en dat delen we ook graag met andere leden en hun omgeving. Intern kan dat via de nieuwsbrief en extern gebruiken we (beperkt) sociale media of andere kanalen. Het verslag van een evenement, wedstrijd of een andere gebeurtenis wordt extra leuk als er foto’s of filmpjes aan toegevoegd kan worden. Volgens de privacy wetgeving is er toestemming nodig als iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht. Deze toestemming vragen we vooraf bij de aanmelding als lid. Leden of ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit meteen kenbaar kunnen maken bij de inschrijving of later via de secretaris van het bestuur via info@gymverenigingswift.nl .Bij foto’s van leden die prominent in beeld worden gebracht met naam en prestatie, vragen we nogmaals mondeling om toestemming.

Sponsoracties
Als vereniging zijn we voor een deel van onze inkomsten ook afhankelijk van sponsoracties. Het kan zijn dat je voor een actie persoonlijk benaderd wordt, waarbij weer persoonlijke gegevens gevraagd worden. De vereniging Swift verstrekt geen gegevens rechtstreeks aan een sponsor. Mocht dat nodig zijn dan vragen wij daarvoor hernieuwde toestemming. Dergelijke sponsoracties worden altijd tevoren aangekondigd om fraude te voorkomen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via bestuur@gymverenigingswift.nl .

Augustus 2018


Startpagina | Informatie | Agenda | Lesvormen | Inschrijf- en machtigingsformulier | Contact | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu